L.p. INWESTOR DATA REALIZACJI ZDJĘCIA ZAKRES REALIZACJI
1ATA ALL TRADING AGENCY Sp z o.o. Pszczyna2008232 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach
2BELLSPORT Bytom2013284 Przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Rowerowego ul.Kilińskiego w Gliwicach
3EKOBUD Sp. z o.o. Katowice2008237 Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników - na zadaniu : "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze Dzielnica Kończyce "
4Gmina Rudziniec2016311 Przebudowa nawierzchni asfaltowej ul.Brzozowej w Kleszczowie
5Gmina Rudziniec2015307 Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Wąskiej w Taciszowie
6Gmina Rudziniec2015306 Wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do ulicy Wiejskiej pomiędzy nr 40-42 w Rzeczycach
7Gmina Rudziniec2015288 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni dróg gminnych -ulicy Leśnej i Polnej w Kleszczowie
8Gmina Rudziniec2014291 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych : odcinek ulicy Strażackiej w Rudnie,droga dojazdowa (boczna ulicy Parkowej),odcinek drogi Rzeczyckiej w Kleszczowie
9Huta Łabędy w Gliwicach2008219 Budowa Parkingu na terenie Huty Łabędy
10INKO Sp. z o.o. Rybnik2014296 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap -Bojków
11Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach2010261 Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
12Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu2010266 Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Sportowej "POGOŃ" w Zabrzu
13KIRCHHOFF Polska Sp.z o.o.2014292 Remont nawierzchni asfaltowej KPII
14Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie2011270 Remont nawierzchni asfaltowej ul.Kapelanów Wojskowych 3-4
15Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej2012278 Przebudowa zjazdu z ulicy Bohaterów Monte Cassino na ulicę W.Broniewskiego wraz z jej przebudową
16Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach2012283 Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury Cmentarza Centralnego w Gliwicach przy ul.Kozielskiej 120 - I etap
17MPGK Sp zo.o. w Zabrzu2016309 Wykonanie robót drogowych ,instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Stadionie im.E.Phola w Zabrzu
18MPGK Sp zo.o. w Zabrzu2016310 Wykonanie robót drogowych ,instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Stadionie im.E.Phola w Zabrzu
19P.P.H.U "AKWA"2015308 Remont nawierzchni na terenie bazy magazynowo-sprzętowej w Zabrzu, ulica Ignacego Paderewskiego 21
20Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2014298 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap Bojków
21Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2014304 Utrzymanie dróg,ulic i chodników,obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
22Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2013299 Remont dróg na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tychach Urbanowicach.
23Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2013303 Utrzymanie dróg,ulic i chodników,obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
24Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2013302 Utrzymanie dróg,ulic i chodników,obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
25Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2012297 Naprawa cząstkowa nawierzchni parkingu i drogi wjazdowej w Centrum Handlowym Platan w Zabrzu
26Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2012301 Utrzymanie dróg,ulic i chodników,obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
27Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2011300 Utrzymanie dróg,ulic i chodników,obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
28Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2010263 Roboty drogowe w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltobetonowych,nakładki nawierzchni asfaltobetonowych oraz remonty chodników z kostki betonowej
29Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach2008214 Roboty drogowe na terenie miasta Gliwice
30Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Administrator Nieruchomości Zenona Dolecka - Gliwice2008264 Remont dróg i chodników
31Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach2008235 Usługi renowacyjne i remontowe nawierzchni dróg, chodników, placów, terenów zielonych oraz obiektów i urządzeń wod. kan. na terenie działalności PWiK w Gliwicach
32S.M.ADS SOŚNICA2008220 Wykonanie i przebudowa nawierzchni chodników oraz naprawa dróg dojazdowych (uzupełnienie nawierzchni asfaltowych) na terenie zasobów spółdzielni.
33Urząd Miejski w Gliwicach2014295 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice - Modernizacja kanalizacji deszczowej metodami wykopowymi w nawierzchniach utwardzonych ulic i nawierzchniach nieutwardzonych.
34Urząd Miejski w Gliwicach2013294 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice - Modernizacja kanalizacji deszczowej metodami wykopowymi w nawierzchniach utwardzonych ulic i nawierzchniach nieutwardzonych.
35Urząd Miejski w Gliwicach2012293 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice - Modernizacja kanalizacji deszczowej metodami wykopowymi w nawierzchniach utwardzonych ulic i nawierzchniach nieutwardzonych.
36Urząd Miejski w Gliwicach2012282 Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
37Urząd Miejski w Gliwicach2012275 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
38Urząd Miejski w Gliwicach2011271 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
39Urząd Miejski w Gliwicach2011274 Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
40Urząd Miejski w Gliwicach2010251 Wykonanie prac awaryjnych związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym m. Gliwice
41Urząd Miejski w Gliwicach2010248 Wykonanie prac awaryjnych związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym i służącej do odwodnienia ulic na terenie miasta Gliwice
42Urząd Miejski w Gliwicach2009246 Wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii powstałej na kanalizacji deszczowej
43Urząd Miejski w Gliwicach2009212 Renowacja kanałów kanalizacji deszczowej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie miasta Gliwic
44Urząd Miejski w Gliwicach2008247 Wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii powstałej na kanalizacji deszczowej
45Urząd Miejski w Gliwicach2008222 Wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii powstałych na kanalizacji deszczowej.
46Urząd Miejski w Gliwicach2008238 Wykonanie prac awaryjnych związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym i służącej do odwodnienia ulic na terenie Gliwic
47Urząd Gminy Gierałtowice2008258 Remont czastkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
48Urząd Miasta Knurów2008231 Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie
49Urząd Miasta Knurów2008230 Remonty chodników na terenie miasta Knurów
50Urząd Miasta Mikołów 2015305 Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ulicy Katowickiej 132 w Mikołowie-Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej,deszczowej,likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach.
51Urząd Miasta Ruda Śląska2012269 Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska-drogi gminne :Wirek
52Urząd Miasta Ruda Śląska2011268 Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska-drogi gminne :Wirek
53Urząd Miasta Ruda Śląska2010267 Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska-drogi gminne :Wirek
54Urząd Miasta Ruda Śląska2008233 Remonty bieżące dróg gminnych w Rudzie Śląskiej - dzielnica Wirek
55Urząd Miejski w Orzeszu2008216 Remont nawierzchni ul. Podgórskiej w Orzeszu
56Urząd Miejski w Sośnicowicach2012277 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 etap I
57Urząd Miejski w Sośnicowicach2010250 Remont nawierzchni ulicy Granicznej w Smolnicy - Etap II
58Urząd Miejski w Zabrzu2012280 Budowa wjazdów na teren posesji ,zjazdów z ulicy Heweliusza i ulicy Zonna , dojazdów wewn. ,a także niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach zlokalizowanych w rejonie ulic Heweliusza i Zonna w Zabrzu
59Urząd Miejski w Zabrzu2011249 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zabrze - strefa I południowa
60Urząd Miejski w Zabrzu2011281 Bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Zabrze Strefa I Północna..
61Urząd Miejski w Zabrzu2009241 Bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Zabrze Strefa I Północna.
62Urząd Miejski w Zabrzu2008234 Bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Zabrze Strefa I Północna.
63Urząd Miejski w Zabrzu2008257 Remont nawierzchni ul. 3 Maja w Zabrzu.
64Urząd Miejski w Zabrzu2008226 Remont dróg w technologii niskonakładowej w Zabrzu
65Urząd Miejski w Zabrzu2008225 Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rogera w Zabrzu
66Urząd Miejski w Zabrzu2008224 Remont nawierzchni parkingu ul. Wolności 18 5b Zabrze
67Zaklad Instalacji Budowlanych - W.Szostak,A.Duda2014289 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap Bojków-odcinek: kolektor KS1 S14-S29 oraz kolektor KS 1.1 S22-S99
68Zaklad Instalacji Budowlanych - W.Szostak,A.Duda2013290 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap Bojków-odcinek: kolektor KS17 S887-S892
69Zaklad Remontowo-Budowlany KAMPKA Sp.j. - Racibórz 2013287 Wykonanie ścieżki rowerowej - Galeria "Żory Park" w Żorach
70Zaklad Remontowo-Budowlany KAMPKA Sp.j. - Racibórz 2013286 Budowa zjazdu do galerii "Żory Park"
71Zaklad Remontowo-Budowlany KAMPKA Sp.j. - Racibórz 2013285 "Modernizacja pawilonu handlowego Biedronka w Zabrzu
72Zakład Konstrukcji Spawanych Bumar Łabędy - Gliwice2008218 Roboty drogowe na terenie huty
73Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach2011273 Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2980 S Aleja Piastów w Knurowie
74Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach2011272 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich masą asfaltobetonową