ALMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie:

  • remonty nawierzchni, budowa dróg, chodników, placów postojowych, przejazdów kolejowych, boisk asfaltowych i ogrodzeń
  • remonty urządzeń podziemnych związane z ich poziomowaniem
  • budowa i remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • roboty ziemne
  • kompleksowe zagospodarowywanie terenów

Potencjał oferenta:

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia kierownicze, dozorowe i wykonawcze. Realizację ofertowych usług opieramy na własnych zespołach wykonawczych w skład których wchodzą sprawdzeni fachowcy z wieloletnią praktyką i niezbędnymi uprawnieniami.
Dysponujemy pełną gamą urządeń i sprzętu - będącego własnością firmy.
Świadectwem naszej działalności są referencje wystawione przez naszych Inwestorów.

Sposób zaopatrzenia się w materiały:

Materiały niezbędne do wykonania naszego zakresu usług dostarczamy z renomowanych firm, które udzielają długiego okresu gwarancji. Wszystkie materiały dostarczamy własnym transportem, a roboty ziemne prowadzimy naszym sprzętem.